Page images
PDF
EPUB

A TABLE

OF

THE NAMES OF CASES

IN THIS VOLUME.

[ocr errors]

62

[ocr errors]
[ocr errors]

27,

109

Page

Page v. Armstrong

Apethorpe, Rex v.

- 379 Abdy, Rex v.

13 Archbishop of Canterbury, Calvert v. . 803 Aberaven, Rex v. 49, 142 n. Arhett, Freeman v.

802 Abergwilly, Rex v. 743 Arlington, Rex v.

359, 362 Aberystwith, Rex v. 51 Armstrong and others, Rex v.

62 Aceno v. Petroni

794 Arnesby, Rex v.

460, 461 n. Ackley, Rex v. - 347 | Arnold, Rex v.

24, 25, 845 Adams, St. Legar v.

799
Arundel, Bury v.

749 Addey v. Woolley

27 Arundel, Rex v.

455, 482 Adlard, Rex v. 12 | Ashbrittle v. Wyley

614 Adney, Wennall v.

239 Ashburnham, Lord, Rex v. 258, 267, 270 Adson, Rex v. 377 Ashby-de-la-Zouch, Rex v.

504, 506 Agar and others, Rex v. 57, 59 Ashcomb, Rex v.

793, 859 Aire & Calder Navigation, Rex v. 99, 109, 132 Ashfield cum Thorpe, Rex v.

- 568 Alberbury, Rex v. 70, 80 Ashley Hay, Rex v.

- 571 Albrighton v. Skipton

740
Ashton, Rex v.

- 421 Aldborough, Rex v. 553, 554 | Ashton Keynes, Rex v.

674 Alexander, Garrels v. 798 Ashton-under-Lyne, Rex v.

552 Allcannings, Rex v. 637, 647 Astley, Rex v.

- 347 Allendale, Rex v.

320 Aston, Rex v.

564, 565, 805 All Hallows, St. Olive's v.

· 497
Atherton, Rex v.

- 360 All Saints, Cambridge, Rex v. - 527 Atkins v. Bunwell

29, 240 All Saints, Derby, Rex v. 11, 13, 444, 479, Atkins v. Davis 526, 529 n. Atkins, Rex v.

145, 267 All Saints, Hereford, Rex v. 472 Atkinson, Grayson v.

- 799 All Saints, Southampton, Rex v. - 744 Atter and Showler, Rex v.

8,9 All Saints, Worcester, Rex v.

360 Attorney-General v. Wilkinson - 205 Althorne, Rex v.

364
Attwood, Rex v.

· 126 Alton, Rex v. 355, 382, 404 Audley, Rex v.

47 Alton v. Elvetham 418 n. Austney, Rex v.

516, 669, 673 Alveley, Rex v. 717, 723, 725 Axmouth, Rex v.

655, 661, 857 Alverstone, Rex v.

- 750
Aynhoe, Rex v.

- 376 Alnwick, Rex v. 750, 756 Ayne v. Smallpeace

53 Ambleside, Rex v.

Aythorpe Rooding, Rex v.

636 Amey v. Long

797

Aythorpe Rooding v. White Rooding 635, 636 Amherst, Lord, v. Somers, Lord, & others 55

B Amlwch, Rex v.

641, 783 Ampthill, Bugden v. 294 Backhouse, Pope v.

34, 35, 38

378, 745, 752 569, 713 Bagworth, Rex v. Ampthill, Rex v.

- 609 65 Baker, Wade v. Andover, Overseers, of Rex v.

- 802 - 739 Baker, Whitelock v. Andover, Rex v.

21 Andrews, West v.

34, 35 Baker, Rex v. Angell, Rex v.

- 758 Baldwin and Wife v. Blackmore, Esq. Anon. 2 Salk. 473

264, 759

-798 6 Mod. 140, 14 Ball, Keeling v.

171 Anthony, v. Cardigan

320, 321 Balme, Rex v.

[ocr errors]

63, 67

635,

Rex v.

[ocr errors]
[ocr errors]

Page

Page Banbury, Borough of, Rex v. - 262 Billinghurst, Rex v.

815, 816, 818 Banbury Peerage Case

- 803 Bilsdale Kırkliam, in the North Riding Bank Newton, Rex v.

320 of the County of York, Rex v. 563 Baptist Mill Company,

75, 78, 79, Bilton with Harrowgate, Rex v. - 743 80, 104 Binegar, Rex v.

- 776 Bardwell, Rex v.

537, 538, 545 Bird and others, Rex v. 47, 257, 269 Bareham v. Waltham

281 | Birdbroke, Rex v.

352, 353, 820 Barham, Rex v.

579, 758 Birmingham, Rex v. 235, 354, 368, 726, 805 Barking, Reg. v.

64

810, 821, 8:22, 823 Barkley r. Smith

- 797 | Birmingham Gas Light Company, Barleston, Rex v.

501, 503
Rex v.

92, 94, 314 Barleycroft v. Coleoverton 673 | Bisham v. Cook

644 Barmley-in-the-Marsh, Rex v. 488, 489, Bishop's Hatfield, Rex v. 359, 361, 366

492 | Bishop's Hatfield v. St. Peter's in St. Barnes, Inh. of, Rex v. 846 Alban's

417 Barnes, Rex v. 124,800 Bishopside, Rex v.

- 685 Barnsley, Rex r. - 503, 702 Bitton, Rex v.

.615 Barnstaple, Rex v. 44 Blackmore, Rose v.

- 809 Barret, Rex v. 133 Blanchard v. Bramble

29 Barrey v. Bebbington - 803 Bleasby, Rex v.

298 Bartholomew, Rex v. 53 | Bleworth, Rex v.

722 Bartlet, Rex v.

32, 259, 268 Bodnin v. Warlingen 768, 785, 786 Barr, Strother v. 837 | Boldero, clerk, Rex v.

70 Barton Turse v. Happisburgh 292 Bolney, Shermandbury, v.

287, 719 Barton-upon-Irwell, Rex v. 394, 395, 827 Bond, Rex v.

784 Bastock v. Ridgway 17 Bond v. Seawell

- 799 Bath Easton, Rex v. 339, 417,494, 677, 680 | Booth, Rex v.

- 851 Bath, Mayor of, Rex v. 94, 110, 120 Boroughfen, Rex v.

· 160 Battams, Rex o. 790 Boroughfen v. St. Joan's

- 161 Battell, Rex v. 265 | Boston, Rex v.

- 673 Battersea v. Westham - 786 Bottesford, Rex v

342, 401, 788 Battye v. Gresley and others

24 Bousfield v. Godfrey

464 n., 831 Bawberg, Rex v.

484 Bournton-upon-Dunsmore, Rex v. 469 Baxter v. Fanland · 463 Bowin, Rex v.

748 Beaston o. Scisson - 747 Bow, Rex v.

649 Beaumont, Bishop of Durham v. - 800 Bow, otherwise Nymett Tracy, Rex v. Beaulieu, Rex v. - 322

321, 512 Beccles, Rex v. 366, 393 Bowling, Rex v.

- 747 Bedfordshire, Justices of, Rex v. 8, 26 | Bowness, Rex v.

- 542 Bedwin, Rex v. · 773 Boys, Durant v.

47 Bedworth, Rex v. 73, 75 n., 126 Bracey's Case

- 264 Beeston, Rex v. 27, 187 Braddon, South Cadbury v.

- 788 Beeston v. Collyer 360 n. Bradenham, Rex v.

- 781 Belford, Rex v. 593 Bradfield, Bucklebury v.

718 Bell and others, Rex v. 49, 88, 103 Bradford, Rex 1. 46 n., 95, 469, 748, 755 Bell v. Oakley and others

· 153 Bradninch, Rex v. 350, 352, 353 n., 510 Benn and Church, Rex v. - 152 Bradstone, Rex v.

499 Bennett v. Hart

29 Bramley, Rex v. 655, 802, 804, 806 Bennett r. Edwards 14, 32 n., 136, 847 Brampton, Rex v. 412, 528, 722, 812 Benneworth, Rex r. 539 | Bramshaw, Rex v.

657 Bennington Long, Rex v. 628, 629, 631 Brandon, Wangford v.

287, 719 Benoire, Rex v.

· 166 Bray, Rex v.

392, 405, 824, 826 Bentley, Rex v. 782 Bretford, Wichford v.

- 383 Berkhampstead v. St. Mary North Brewcomblodge, Dolting v.

8 Church 230, 312 Brewster v. Sewell

802 Berkshire, Justices of, Rex v. - 148 Bricknett, Tewkesbury Bailiffs, &c., of Berkley Peerage Case

- 803 Berkswell, Rex v. 599, 607 Bridewell v. Clerkenwell

- 735 Berry v. Banner - 214 Bridgewater, Rex v.

- 660 Berwick, St. John, Rex v.

[ocr errors]

354 nig

[ocr errors]

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

37 n.

338 Bridgewater, Duke of, and Trustees, Besland, Rex v. 23, 24

106, 126 Bibworth, Rex v. 5:30 Bridgewater, Overseers of, Rex v.

16 Bilborough, Rex v. 475, 477 Bridham, Rex v.

694, 695

Rex v.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Page

Page

Brightelmstone, Rex v. 94, 277, 487, 583 Carleton, Rex 1.

- 715

Brightman, Rex v.

658 Carlile, Rex v.

187, 189, 193

Brighton, Rex v

94 Carlyon, Rex v.

70

Brighton Gas Light and Coke Company, Carmarthen, Just. of, Rex 1. 762, 766

94 Carr, Harper v.

30

Brightwell v. Westhallam

376 Carshalton, Rex v.

525, 573, 659

Brington, Rex v.

635 | Carter, Rex v.

259

British Museum, Trustees of, White r. 799 Cartwright, Doe v.

- 803

Brograve, Rex v.

124, 125 Carter, Sir John and others, Rex v. 259, 260

Bromley, Rex v.

789 Cary v. Pitt

798

Bromley, Spitalfields v.

480, 735 Case v. Stephens

51

Brooke, Rex v.

- 147 Casson v. Dade

- 800

Broome, Swan r.

16 Castlechurch, Rex v. 390, 397, 400, 722

Brotton, Rex v.

- 494 Castle Morton, Rex v.

831, 836

Brown, Rex v.

80, 88 Castleton, Rex v. 487, 489, 802, 830

Bruges v. Searle

37 n. Cater v. Price

800

Bubwith, Rex v.

- 530 Catesby, Rex v.

- 666

Buckee Skinner, r.

37 Catherington, Rex v. 611, 617, 634

Buckingham, Rex v.

684, 688 Catt John, Rex v.

52, 55

Buckington, Rex v.

- 511 Catterall, Rex v.

777

Buckland Dinham, Rex v. 368, 822 Caversham, Rex v.

540, 584
Bucklebury v. Bradfield
- 718 Caverswall, Rex v.

381

Bucks, Justices of, Rex v.

- 769 Cawston, Rex v.

141

Bugden v. Ampthill

- 294 Cawthorne v. Campbell

13, 14

Bunce, Lamb v.
32, 238, 240, 244 Chadderton, Rex v.

699

Burbach, Rex v

330, n., 374, 823 Chaffy, Rex v.

- 173

Burclear v Eastwoodbay 687, 688, 689 Chagford, Rex v.

- 753

Burclear, Rex v.

637 | Chailey, Rex v.

- 624

Burder, Rex v.

24, 25 Chalbury, Rex v.

463

Burliscomb v. Sandford Peverell 643 Chalbury v. Chipping Farringdon 772, 774

Burnam, Paulett v.

- 397 Chardstock, Rex v.

14

Burnham, Rex v.

· 397 Charles, Rex v.

- 488

Burr v. Harper
- 798 Charlwood v. Best

- 152
Burridge, Rex v.
11 n. Chatfield v. Ruston

70

Burton Bradstock, Rex v.

493, 494 Chatham, Rex v.

699, 700, 701

Burton, Clavely v.
· 277 Chediston, Rex v.

551
Burton-upon-Trent, Rex v.
- 816 Chelmsford, Rex v.

· 492

Bury v. Arundel

- 749 Cherry, Willingham, Rex v.

544

Bury, Rex v.
236, 726 Chertsey, Rex v.

326, 338, 365
Burtwhistle, Doe, dem. v. Vardill 811 Chesham v. Missenden

327

Bushwood v. Pond

37 n. Cheshunt, Rex v.

- 546

Bute, Lord, v. Grindall and another 49, 55, 89 Chesterfield, Rex v.

- 459
Butler, Rex v.
26, 125 Chesterfield, Walton v.

22
Butler and another, Rex v.
17, 18 Chew Magna, Rex v.

616, 635
Butley, Rex v.
527, 548, 586 Chewton v. Compton Martin

- 747

Butterton, Rex v.

- 615 | Chichester, Rex v.

- 258

Byher, Rex v.
354, 358, 368 Chidingstone, Rex v.

- 313

Chidingstone, Westerhamn v.

- 291

Child, Masters v.

· 280

C.

Chilham v. Preston

· 811

Chillesford v. Rex

326, 327, 338

Calder and Hebble Navigation Com- Chilmerton and Flagg, Rex v.

17

- 102 Chilverscoton, Rex v. 22, 739, 773, 783

Calow, Rex v.

- 616 Chipping Farringdon, Chalbury v. 772, 774

Calvert, Doe v.

- 799 Chipping Norton, Rex v. 464, 525, 528

Calvert v. Archbishop of Canterbury 803

529, n.

Campbell, Cawthorne v.

13, 14 Chipping Warden, Rex v.

511

Canford Magna, Rex v.

600 Chipping Wycomb, St. Peter's, Oxford,

Canterbury, Archbishop of, Calvert v. 803

417

Cardigan Anthony r.
320, 321 Chirk, Rex. v.

· 501

Cardington, Rex v.

107, 109, 115 Christ's Parish, York, Rex v.

819

Carleton, Foster v.
- 780 | Christchurch, Rex v.

387, 400

-

[ocr errors]

-

-

pany, Rex v.

[ocr errors]

v.

[ocr errors]

Page

Page Christchurch, London, Rex r'. - 655 Courteen v. Touse,

- 794 Christowe, Rex r.

507, 508 Cowhoneybourne, Rex v. 306, 308, 309, 321 Chist's Parish, in York, Rex 0. - 311 Cotton, Rex v.

803 Churcham, Clifton r. 17 | Conred's Case

726 Churchill and Booth, Rex v.

87 Coxwell v. Shillingford

283, 288 Cirencester, Rex r. 487, 781 Crauley v. St. Mary, Guildford

331 Clapham, Rex v. 262, 502 | Crayford, Rex v.

312, 574 Clare, Rex v. 351, 820 Crediton, Rex v.

500, 501 Clark o. King

185, 212, 849 Creech St. Michael v. Pitminster 805, 806 Clarke, Grundy, and others v. 27 Cripps v. Durden

264 Clarke J., Rex v.

14 Cripplegate v. St. Saviour's 277, 286, 719 Clavely v. Burton 277 Croft, Rex v.

547, 686 Clayhydon, Rex v. 390, 407, 824 Croft c. Paulett

- 800 Clayton Le Moors, Rex v. 743, 833 Cromford, Rex r.

- 459, 461 Clear and another, Rex v.

- 138 Croscombe, Rex v. 379, 380, 382, 383 Clent, Rex v. - 321 Cross, Kempton v.

801 Clentham, Rex v.

- 165 Crowland v. St. Johu the Baptist - 749 Clerkenwell, Rex v. 16, 130 Cuckfield, Rex v.

- 786 Bridewell v. 735 Cuerden v. Leyland

463 Clifton r. Churcham 17 Culpepper, Rex v.

801 Clifton, Rex v. 11, 23, 24, 289, 480, 667 Cumner, Rex v.

- 276 Clifton upon Dunsmore, Rex v. 465 Cumner v. Milton

289, 292 Clypton v. Ravistock 174 Cunliff v. Sefton

797 Cobham and others, Lane v. 17, 19, 21, 25 Cunningham and others, Rex v. - 71 Coffin, Mulward v. 847 Curry, N. Rex v.

49 Coke, Esq. Rex v.

108 Colbitch, Rex v.

· 179

D Colchester, the Just. of, Rex v.

- 255 Cold Ashton r. Woodchester · 649 Dade, Casson v.

800 Rex v. 296, 600, 607, 615, 689 Dalrymple v. Dalrymple

- 811 Cole, Taylor v.

802 Darley Abbey, Rex v. 534, 538, 786 Colegrave v. Dios Santos

- 567 Darlington, Rex v. 66, 67, 602, 677, 678 Coleorton, Rex v. 699, 701 | Darlington v. Hemlington

175 Coleoverton, Barleycroft v. - 673 Davers, clerk, Mause v.

- 760 Colley and Sweet, Rex r. - 795 Davey v. Smith

- 800 Collett, Rex v. 28, 175 Davis v. Williams

- 801 Colling bourn Ducis, Rex v. - 302 | Davies, Rex v.

31, 758 Collison and Taylor, Rex v. 113, 115 Dawlish, Rex v.

321, 378 Colnett, Marsh v.

798 Dean, Forest of, v. Linton - 7, 26, 734 Coln St. Aldwin's, Rex v. - 738 | Debenham, Rex v.

675, 828 Coltishall, Rex v.

372, 474, 823 Dr Breta, St. Andrew's, Undershaft v. 170 Combe, Rex v. 372 n., 475 Deddington, Rex v.

688 Commins, Rex v. 260 Dedham, Rex v.

348 Comner v. Milton 288, 292 De Foster's Case

- 267 Conred's Case 276 Denbigh, Rex v.

- 529 Coode & others, Rex v. 26, 145, 267 | Denham, Rex v.

8, 9, 26, 415 Cook, Bisham v. - 644 Denis, Rex v.

- 830 Cook, Thomas v. - 840 | Denu v. Spray

803 Cook v. Tanswell - 798 Dersingham, Rex v.

- 526 Cook, Taylor v.

- 798 Dething, Maidstone v. Combe v. Westwoodhay 343 Devon, Just. of, Rex v.

763, 765 Cooper v. Martin - 166 Diddlebury, Rex v.

724, 767, 774 Copeland, Holford r. 56 Dilwyn, Rex v.

- 585 Coppull, Rex v. 659, 843 Dimchurch v. Eastchurch

160 Corfe Mullen, Rex v. 616, 843, 854 | Ditcheat, Rex v. 524, 572, 576, 585, 587,852 Corhampton, Rex v. 657 Ditchingham, Rex v.

430, 455 Corroche, Rex v. - 254 Dixon, Stable v.

172 Corsham, Rex v. 410, 779, 825 Dobbyn, Rex v.

22 Cortes v. The Kent Water Works 54 Doddeshill, Rex v. 349, 350, 351, 353 n, 539, Cosens, Rex v. 152

540, 820 Coston, Westbury v. - 281 Doe v. Brown

- 559 Cottingham, Rex v. 249, 314, 623, 715 n. Doe dem. Grundy & others, v. Clarke 27

748 n.

[ocr errors]

Page

Page Doe v. Manifold - 800 Eatington, Rex r.

605, 600 Doe v. Perkins 794 | Ecclesal Bierlow, Rex r.

- 516 Doe v. Watts 559 | Ecclesfield, Rex r'.

507 Doe v. Walker 800 | Edgbaston, Rex v.

- 656 Doe v. Wallinger - 798 Edgeware v. Harrow

- 633 Doe v. Calvert - 799 Edgeworth, Rex v.

305, 428 n. Doe dem. Hanley v. Wood - 800 Edgmond, Rex v.

- 363, 364 Doe v. Lloyd

- 800 Edington, Rex v. 589, 611,612, 613, 614 Doe v. Pembroke • 802 Edisore, Rex v.

- 315 Doe v. Woolley - 800 Edwards, Bennett v.

14, 32, 847 Doe v. Hall - 842 Edwards, Rex v.

- 315 Doe v. Harvey

802 Edwards and Symonds, Rex v. - 134 Doe v. Cartwright - 802 Edwinstowe, Rex v.

699, 703 Doe dem. Jackson, v. Heley 40 Egburn v. Harley Wintley

749 Doe dem. Shore, v. Porter - 597 Egginton, Rex v.

- 260 Dolting, Brewcomblodge v. 8 Egleton's case

- 610 Dolting v. Stokelane, 9, 17, 26 Egremont, Rex v.

- 675 Dorchester, Justices of, Rex r. 832 | Elden v. Keddel

- 801 Dorsetshire, Justices of, v. Rex 267, 269 Eldersley, Rex v.

. 327 Dorstone, Rex v. 617 | Elere Cole, Rex v.

- 759 Dover, Justices of, Rex v. 669 Ellis, Rex v.

. 103 Dover v. Maester - 836 | Ellisfield, Rex v.

- 384 Drury v. Drury

- 373 Elsing v. Herefordshire Co. Gaol 281, 284 Duffield Rex, v. - 687 Elsted v. Hollibourne

582
Dunchurch, Rex v.
627, 634 Eltham, Rex v.

247, 716
v. Eastchurch
· 162 Elvet, Rex v.

529
Dunkswell, Uphottery v.
312, 313 Elvetham, Alton v.

-4 18 n. Dunn, Rex v. - 166 Empingham, Rex v.

359, 361 Dunfold v. Wilsborough-green - 314 Endon, Rex v.

- 659 Dunfold v. Ridgwick 346, 375 Englefield, Rex v.

- 753 Duns Tew, Little Tew v. 550, 551 Enswell, Rex v.

742, 743 Dunton, Rex v. - 330 Erith, Rex v.

802, 805 Durden, Crepps v.

- 264 Essex, Inhabitants of, Rex v. - 44, 45, 257 Durham, St. Mary the Less, Rex v. 51 | Essex, Justices of, Rex v. 26, 140, 143,763, Durham, Bishop öf, v. Beaumont - 800

764 Durant v. Boys

47 Evans and others, Stephens v. - 157 Dursley, Rex v. 66, 67 Evans, Smith v.

· 799 Dyson r. Collich 95 Evelyn v. Rentcombe

- 526
Evelyn, Stonehouse v.

799
E.
Everdon, Rex v.

745, 752
Evered, Rex v.

463 Eakring, Rex v.

502 n., 519 Eversley Blackwater, St. Giles's v. 633 Earby's, Sir Anthony, case 51 Everton, Rex v.

293 Earl Shelton, Rex v. 480, 667 Exeter, Mayor of, Lidleston v.

44 Eastbourne, Rex. v. · 276, 583 Exleigh, ex parte

- 260 East Bridgeford, Rex v. 501, 502, 503 Eyford, Rex v.

10 Eastchurch, Rex v. 162 Eyre, Rex v.

60 East Donyland, Rex v. - 762 Eyre, Longford v.

- 799 East Farleigh, Rex v.

- 833 East Goodway v. West Goodway - 633

F. East Ilsley, Rex v.

· 417 East Kennet, Rex v. 414 | Farr v. Hollis

14 East Knoyle, Rex v. 788, 829 Farley Wallop, Rex v.

381 East India Company v. Skinner · 152 Farringdon v. Witty

722 Eastland v. Westhorsley - 390 Faulam, Faxter v.

463 Eastoff, Hill v. - 851 Faulkner v. Elger

- 205 East Riding of Yorkshire, Justices of, Fearnley, John, Rex v.

179 145, 764 Ferrybridge, Rex v.

81 East Shefford, Rex v.

- 386 Ferry Frystone, otherwise Ferrybridge, East Teignmouth, Rex v.

- 655
Rex v.

742 Eastwoodhay, Burclear v. 687, 688, 689 Fifehead Magd. Rex v.

- 383 Eastwoodhay r. Westwoodhay 293 | Filleter v. Minchin

• 798

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Rex v.

« PreviousContinue »