Page images
PDF
EPUB

DE FRANSCHE WETTEN

OP DE

HOLLANDSCHE DRUKPERS.

OP DE

HOLLANDSCHE DRUKPERS

1806 TOT 1814.

DOOR

A. C. KRUSEMAN.

(Overgenomen uit de Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen

Boekhandel.)

AMSTERDAM
P. N. VAN KAMPEN & ZOON

1889

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

INHO U D.

Bladz.

1.

I. Wettelijke verordeningen.

Inleiding Publicatie van het staatsbewind der bataafsche republiek, 3 juni 1803 (letterkundige eigendom). Ampliatie van 3 december 1808 (plaatwerken). Lodewijk Napoleon koning van Holland. Weder-instelling der gilden. Algemeen reglement voor corporatiën van neringen, ambachten en bedrijven binnen Haarlem. Reglement voor de boek drukkers, - verkoopers en -binders-corporatie binnen Haarlem. – Opheffing der gilde-vereenigingen. -- Besluit van 24 juni 1806, betreffende het inleveren van gedrukte werken. – Instructie voor den directeur-generaal van justitie en politie betreffende het toezicht op de drukpers, 14 juli 1806. – Besluit van 11 augustus 1806, betreffende het inleveren van journalen en periodieke werken. Nadere aanschrijving, 27 juni 1807, tot het inleveren van boeken, tijd- en maandschriften. - Koninklijk besluit van 22 april 1809 tot verscherping van dat bevel. Invloed van keizer Napoleon op den toestand van Holland. - De vrijheid van drukpers in Frankrijk. — Keizerlijk decreet, houdende reglement op de drukkerijen en den boekhandel, van 5 februari 1810.

[ocr errors]

« PreviousContinue »