Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

YR HON A BARHAODD O'R FLWYDDYN O OED
EIN HIACHAWDWR 686 HYD Y

FLWYDDYN 1283.

A AMCANWYD MÉGIS 'CYFLENWAD I'R LLYFR A ELWIR

Drych y Prif Oesoedd.

A YSGRIFENWYD GAN

WILLIAM WILLIAMS,

LLANDEGAL YN ARFON,

Ere sydd yn symmud Brenhinoedd ac yn gosod Brenhinoedd.

GWYN DOD-WRYF:

TREFRIW:

ARGRAPHWYD GAN J. JONES.

PRIS 2s. 6d.

« PreviousContinue »