Het Nederlandsch burgerlijk regt: naar de volgorde van het Burgerlijk wetboek, Part 3

Front Cover
J.B. Wolters, 1857 - Civil law
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 316 - Servitudes établies par le fait de l'homme. SECTION I." Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens. 686. IL est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en fave,ur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne , mais seulement à un fonds et pour un fonds , et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire...
Page 115 - van eene zaak het vrij genot te hebben en daarover op „de volstrekste wijze te beschikken, mits men er geen „gebruik van make, strijdende tegen de wetten of de „openbare verordeningen, daargesteld door zoodanige...
Page 269 - BW 626, 1276.) 715. De eigenaar van een stuk lands of erf, hetwelk tusschen andere landen zoodanig ligt ingesloten dat hetzelve geenen toegang heeft tot den gemeenen weg of de gemeene vaart, is bevoegd om van de eigenaars der naastgelegen landen te vorderen , dat zij hem eenen uitweg, ten dienste van zijn land of erf, aanwijzen, onder verpligting eener vergoeding, geëvenredigd aan de schade daardoor te veroorzaken.
Page 164 - Quodsi naturali alveo in universurn derelicto alia parte fluere conperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam ejus praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cujusque agri, quae latitudo prope ripam sit ; novus autem alveus ejus juris esse incipit, cujus et ipsum flumen, id est publici.
Page 69 - Labeo reprehendit, quoniam in summa possessionis non multum interest, juste quis an injuste possideat: quod est verius. non magis enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in eo loco, in quo ego sto, vel in quo ego sedeo, tu scdere videaris.
Page 92 - Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
Page 162 - Groote en kleine eilanden , en door aanslijking droog gewordene platen, die zich in onbevaarbare en onvlotbare rivieren nederzetten, behooren aan de eigenaars der oevers aan de zijde waar zij zich gevormd hebben. Indien het eiland zich niet aan éenen kant heeft opgeworpen , behoort hetzelve aan de eigenaars der beide oevers , te rekenen van de lijn die men vooronderstelt in het midden van de rivier getrokken te zijn.
Page 83 - Men verliest, tegen zijnen wil, het bezit van een stuk lands , erf of gebouw : 1°. Wanneer een ander zich daarvan , tegen wil en dank van den bezitter, in het bezit stelt, en gerustelijk het genot, gedurende den tijd van één jaar , behoudt ; 2°.
Page 317 - Een ieder is bevoegd om zoo hoog te bouwen als hem goeddunkt, mits de verhooging van een gebouw niet ten behoeve van een ander erf verboden zij. In dat geval, heeft de eigenaar van het heerschende erf het regt om alle timmering of verhooging, bij den titel verboden, te beletten of te doen wegnemen.
Page 268 - Wanneer het tot reparatie van eenig gebouw noodzakelijk is om op den grond van den nabuur eenig steigerwerk te plaatsen, of daarover te gaan , om bouwstoffen aan te brengen , is de eigenaar van dien grond verpligt zulks te dulden , behoudens schadeloosstelling, indien daartoe gronden zijn.

Bibliographic information