Versamelde gedigte

Front Cover
Human & Rousseau, 1990 - Afrikaans poetry - 636 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Toe het my hoop
22
Die gebed van verstarrende Aan die lente
38
Die nag 33 Verwagting
44
Die vrou 51 Wilgerbome
64
Veldbrand
70
Sonnet
76
Vier sonnette 83 Maria Magdalena
97
Diepersketak 9o Bede
103
Kortsluiting
314
Niets van uw dienst?
315
Om lief te hê
316
Oase
317
Pouse
318
Akkoord
319
Vers vir die afwesige
320
Tongval
321

Skemerliedjie
125
n Liedjie vir Jeanne
131
Moeder
144
Slaapwandelende kind 141 Wekker
150
Kind voor die klavier 143 Rypwording 151
620
Na dertigjaar
152
Melkkantien
154
Veld in September
155
Amasone
156
Huiskat
157
Virginalis
158
Röntgenfoto
159
Trombose
160
Wespark
161
NEERSLAG 1958
163
Gedigte
165
Behoud
166
Voorbereiding
167
Bekentenis
168
Verwyt
169
Koeplette
170
Sondagmiddag
171
Sterwende
172
Jong seun
173
Seun in die son
174
In die kerk
175
Adam
176
Vader
177
Erfstuk
178
Ongeluk in Fordsburg
179
Tersiene
180
In die Domkerk
181
Kennismaking
182
Beswering
183
Terugreis
184
Krabbel
185
Geen woord
186
Julienag
187
Vonnis
188
Tweegesprek
189
Tuis 1
190
Sonnette
191
Verjaardag
193
Tuiskoms
194
Terugblik
195
Slaaptyd
196
Die tweeling
197
Familiegroep
198
Vertrek
199
Piëta
200
Job
201
Kwatryne
203
Dagbladresensent
205
Middeljarige
206
Driegeslagte
207
Pyn
208
Keerpunt
209
Keuse
210
Slotsom
211
TIEN SONNETTE VAN JOSÉMARIA DE HÉRÉDIA Uit Frans vertaal
213
Aan n seëvierende veld heer
215
Die sprinkaangraf
216
Die boer
217
Die skrynwerker van Nasaret
218
Die kerkraam
219
Die afgeleefde goudsmid
220
Die veroweraars
221
Die koraalrif
222
Die dood van die arend
223
Die verweerde marmer beeld
224
Sisteem
227
Pantograaf
228
Die hoof spreek
229
Pygmalion
230
Digter
231
Beurtsang
232
Reëls
233
A petit feu
234
Mitologie
235
Sonneblom
236
Stroom
237
Beraad
238
Dagboekblad
239
Kruisvorm
240
Oorsig
241
Slak
243
Witwatersrand
244
Brief in Januarie
245
Dilemma
246
Aanblik
247
Brieweskaal
248
Refleksie
249
Leeftyd
250
Oktet
251
Halfpad
252
Meisie
253
Briewebesteller
254
Verskyning
255
Voorjaar
256
Boom
257
Ontkoming
258
Taalles
259
Dit en Dat
260
Blare per pos
261
Kamermusiek
262
Ontslag
263
Vooraand
264
Augustus
265
Slot
266
Besluit
267
Wet
268
Immigrant
269
Episode
270
Afloop
271
November
272
Toeskouer
273
Vriesweer
274
Heimwee
275
Oggend
276
In extremis
277
Navrae
278
Wens
279
Maart
280
Twee kleuters in die Vondelpark
281
Wins 252
282
Alles van A tot Z
283
ONDERDAK IQÓ8
285
Die enkel taak 257
287
Opvoeding
288
Brontë Dickinson Kie
289
Aan n vriendin
290
Desember
291
Nagwandeling
292
Ontheemde
294
Ode aan kontroleur de Laar
295
Konsumentebondslede
297
Midas
298
Eva en haar man
299
Eva en haar seuns
300
Jabbok
301
Liefdesverhaal
302
Sigsag
303
Besoek
304
Wegwysers
306
Ter sake
307
Vandag
308
Ombou
309
Soms
310
Verbond
311
Die tweede winter
312
Kwiksilwertong
313
Verset
322
Geslote park
323
Mislukte afspraak
324
Aan n ruim sewentigjarige
325
Redder
326
Mistroostig
327
Binnensmonds
328
Nomadepaar
329
Opname
330
In absentia
331
En daarna
332
Kans
333
By die internis
334
Meerman
335
Métier
336
Woordeskat
337
Verraad
338
Huis te koop
340
Ouer word 345 Hoofpynsonnet
361
Voetjie vir voetjie 352 Afstand
367
Uitsig
373
Lectori salutem 377 Saam
390
Argief
396
Digteres as huisvrou
401
Einder
402
Soms
403
Kaggel
404
Alleen is makliker
405
Sonderdag
406
Nadenking
407
1gJunie
409
Stippel
410
Besoek aansGraveland
411
Herfsdeun
412
Individualis
413
Nuusberigte
414
Notisie
415
Gesprek
416
Asiel
417
Pleidooi
418
Thomas
419
Rym
420
Herstel
421
Huwelik
422
Te doen
423
Skets
424
Soeklig
425
Van harte
426
Om onderweg te neurie
427
Aan my nuwe horlosie
428
Vroegmaart
429
Mammektomie
430
Voorsorg
431
Tonnel
432
Terug
433
Teerheid op vrye voete
434
BESTAND 1982
435
Terug
437
Regspraak
438
Nolens volens
439
Kontrasfoto
440
Uit die verte
441
Nostalgiese vers
442
Vir Ernst van Heerden
443
BBC Wêreldomroep
444
Missed opportunity
445
Somers
446
Terugkeer van Klaas Hannes
447
Verhuising
449
Oor tien jaar?
450
1
451
Dichtung und Wahrheit
452
Probleem
453
Kommunie
454
Nabetragting
455
Remise
456
Aanbieding
457
Vrywilligen
458
Rinkeling
459
Wat nou
460
Clairobscur
461
Hier staan hulle weer
462
Satelliet
463
Neergang
464
Van slak tot skoenlapper
465
Jaloesie
466
Helder aand
475
Ouma
481
Oud word 485 Opstanding
503
Spieëlblik
509
Vollemaan bo In memoriam sororis
516
Eerste sneeu
526
Goeie Vrydag
529
Gure paasdag
530
Sonneblom
531
Toevallige ontmoeting
532
Hierdie oomblik
533
Maan
534
Miskien
535
Voorland
536
Inwendige reaksie op n versoek om mee te doen aan n gesamentlike onderneming
537
Samevatting
538
n Terroris se moeder mymer
539
Ambisie
540
Lied van die verliefde oujongnooi
541
Vir Karel i p v n brief
542
Lamp en maan
543
Abuis
544
Jobstroos vir Joop
545
Vir Thérèse
546
November
547
Winters
548
Aanwins
549
Februarie
550
Dooi
551
Wording
552
Toekoms
553
Die ouderdom is nie noodwendig saai
554
Fata morgana
555
Herinnering
556
Rondeeltjie
557
Weerberig
558
Goed en wel
559
Grillig
560
Teen die ongemak
561
Een en ander
562
NOODLUIK 1989
565
Papier is geduldig
567
Opgawe
568
Weerkaatsing
569
Volgens afspraak
570
Herfsaand
571
Bevinding
572
Eenling
573
Stilte
574
Sy sit op die rand van haar bed
575
Wanhoop
576
Pasop
577
Trip 57
578
Hemifacialis spasme
579
Deuntjie
580
Babilonies
581
Magnaat
582
Domineesdogter 553
583
Vete
584
Uitleg
585
Geriatries
586
Antirevolusionêr 557
588
Aan F D
589
Trauma
596

Other editions - View all

Bibliographic information