Tienerswangerskap en die verwerpingsbelewing by 'n groep swanger ho?erskoolleerders

Front Cover
2010 - 238 pages
0 Reviews
Aborsie -- Adolessent -- Afrika-kultuurkonteks -- Etiese waardes -- Kollektiewe gemeenskap -- Holisme -- Heteroseksuele verhoudings -- Kommunale gemeenskap -- Kondoom -- Kulturele diversiteit -- Kwalitatiewe navorsing -- Kwantitatiewe navorsing -- Lewens- en mensbeskouing -- Menarg -- Moraliteit -- Onderhoudvoering in fokusgroepverband -- Ongehude swangerskap -- Portuurgroep -- Seksualiteit -- Seksuele gedrag -- Stamband -- Stamverband -- Tienermeisie/tienerseun -- Tienerswangerskap -- Uitgebreide familieband -- Verwerping -- Verwerpingsbelewing -- Voorbehoedmiddels -- Voortydige swangerskap -- Voorvadergeeste -- Adolescence -- African cultural context -- Collective community -- Communal community -- Condom -- Contraceptive devices -- Cultural diversity -- Ethical values -- Extended family -- Focus group interviews -- Forefather spirits -- Heterosexual relations -- Holism -- Life and person view -- Menarche -- Morality -- Peer group -- Premature pregnancy -- Qualitative research -- Quantitative research -- Rejection -- Rejection experience -- Sexuality -- Sexual behaviour -- Teenage girl/teenage boy -- Teen pregnancy -- Tribal bond -- Unmarried pregnancy.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information