Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa, Volume 2

Front Cover
Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, 1999 - Oromo language
1 Review

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

jiruun biyya orma maal jireenya jedhu

Bibliographic information